ZARZĄDZENIE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. Wniosek do oddziału przedszkolnego - pobierz

2. Informacje do wniosku oddział przedsz. - pobierz

3. Informacje dodatkowe oddział - pobierz

 

 

ZARZĄDZENIE NR  5/2021

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa w Pionkach

z dnia 1 lutego 2021r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego w PSP nr 2 w Pionkach

         Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki, zarządzam co następuje: 

    § 1. Ogłasza się rekrutację do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach.

    § 2. Określa się na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach:

 

Lp

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

01.03.2021 godz. 7:00

12.03.2021 godz. 15:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2021

godz. 7:00

26.03.2021 godz. 16:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do przedszkola  i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03.2021 godz. 8:00

31.03.2021 godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.04.2021 do godz. 13:00

5.

Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka

do przedszkola przez rodzica kandydata.

01.04.2021 godz. 8:00

09.04.2021 godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.04.2021 do godz. 13:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

10.05.2021

godz. 7:00

14.05.2021

godz. 15:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

17.05.2021

godz. 7:00

18.05.2021

godz. 15:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

19.05.2021

godz. 13:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

19.05.2021

godz. 7:00

20.05.2021

godz. 15:00

11.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

21.05.2021

godz. 13:00

 

    § 3. Wzory dokumentów stosowanych przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 11/2021 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 27 stycznia 2021r. są dostępne w szkole i na stronie internetowej szkoły.

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     § 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

 

 Dyrektor Szkoły

Magdalena Deszczka