SZLACHETNA PACZKA

    Grudzień 2018. Nasza Szkoła po raz pierwszy wzięła udział w edycji ogólnopolskiego programu pomocy najuboższym „Szlachetna Paczka”. W inicjatywie wzięły udział wszystkie klasy. Dzięki ofiarności Uczniów, ich Rodziców i Nauczycieli udało się zgromadzić wiele kartonów z żywnością. Szlachetna Paczka to wspaniałe przedsięwzięcie. Samorząd Uczniowski bardzo dziękuję wszystkim za przyniesione dary i za czas, który poświęciliście na przeprowadzenie akcji.