STYPENDYSTKI Z KLASY VII

Małe jest piękne, najmniejsza pionkowska szkoła w bieżącym roku szkolnym poza nowoczesnym wyglądem może pochwalić się również uczniami osiągającymi sukcesy naukowe na arenie województwa mazowieckiego.

Cztery uczennice z klasy p. Jacka Kustry: Natalia Pasek, Pola Sot, Natalia Sokalska i Emma Strykowska.

Ø  > Natalia Pasek -projekt Wzbogacenie słownictwa anglojęzycznego na bazie obserwacji w mediach. Rozwijanie umiejętności analitycznych oraz poszerzenie kompetencji informatyczny

Ø  >Pola Sot -projekt Zapobiegania otyłości wśród dzieci. Analiza matematyczna spalanych kalorii na bazie ilości wykonanych kroków,

Ø  >Natalia Sokalska –projekt Wpływ muzyki na naukę ucznia,

Ø  >Emma Strykowska –projekt Polsko-angielski przewodnik po Pionkach i okolicy –wzbogacanie słownictwa anglojęzycznego, rozwijanie kompetencji informatycznych i promocja "małej ojczyzny”

znalazły się w gronie 476 (na 1009 aplikujących) najlepszych uczniów województwa i otrzymały w ramach projektu “Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych –najlepsza inwestycja w człowieka” stypendium marszałka województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Projekt kierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących woj. mazowieckiego osiągających wysokie wyniki w nauce, w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizowany jest w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości.

Uczennice środki stypendialne przeznaczą na realizację swoich indywidualnych projektów, w ramach, których będą poszerzały swoją wiedzę.

Poza czwórką uczennic jeszcze trójka uczniów naszej szkoły została zakwalifikowana do programu i czeka na liście rezerwowej.

Indywidualna praca nauczycieli z uczniem przynosi efekty, czego wyraźnym przykładem są stypendystki z PSP2 Pionki.

Wychowawca i opiekun projektów Jacek Kustra gratuluje Stypendystkom i trzyma kciuki za listę rezerwową 😊