AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018"

        Tegoroczna akcja odbyła się 21.09.2018 r. Każda z klas sprzątała swój rejon zgodnie z przygotowanym planem. Uczniowie zbierali papierki, butelki, opakowania do foliowych worków. Każdy uczeń otrzymał rękawiczki ochronne. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy dostrzegają potrzebę wyrzucania śmieci tylko w wyznaczonych miejscach.