UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 2.09.2019 r. i było połączone z otwarciem nowej części szkoły.

O godzinie 8.00 została odprawiona msza św. w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbe. O godzinie 9.00dokonano uroczystego przecięcia wstęgi: Burmistrz Miasta Pionki - Robert Kowalczyk, przewodnicząca Rady Rodziców - Wioletta Grzywacz, dyrektor szkoły - Magdalena Deszczka oraz uczennica klasy II - Hania Fila. Ksiądz Wojciech Tyburcy poświęcił nową część budynku. Dalsze uroczystości miały miejsce na sali gimnastycznej. Pani dyrektor powitała przybyłych gości, następnie przekazała podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozbudowy szkoły: byłemu Burmistrzowi- Romualdowi Zawodnikowi, obecnemu Burmistrzowi - Robertowi Kowalczykowi, pani Kierownik Wydziału Zarządzania Oświatą- Barbarze Siek, byłym i obecnym Radnym Miasta Pionki, firmie Sylwer - Sylwester Trzos, rodzicom na czele z przewodniczącą Rady Rodziców - Wiolettą Grzywacz. Podziękowania złożone przez p. Beatę Krawczyk w imieniu całej społeczności szkolnej otrzymała również pani dyrektor Magdalena Deszczka.

 Swój ważny dzień miały przede wszystkim dzieci z klasy pierwszej, które złożyły ślubowanie i zostały pasowane na ucznia. Wychowawczynią jest p. Wiesława Warchoł.

W części artystycznej zobaczyliśmy występy uczniów naszej szkoły: występ wokalno-instumentalny Jagody Gregorczyk, na akordeonie zagrał Łukasz van der Donk, zobaczyliśmy też pokaz taneczno -akrobatyczny w wykonaniu Alicji Trajer. Pani dyrektor zaprosiła wszystkich do zwiedzania nowo otwartej części budynku. Dla wszystkich czekała niespodzianka - pyszny tort. 

Na korytarzu szkolnym obejrzeliśmy wystawę fotograficzną ilustrującą poszczególne etapy rozbudowy.