- KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO  czytaj więcej...

 

                - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  czytaj więcej...

 

                - INFORMACJA O INSPEKTORZE DANYCH W PSP NR2 W PIONKACH  czytaj więcej...

 

                - ZARZĄDZENIE W SPRAWIE MONITORINGU

 

                - REGULAMIN MONITORINGU