REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Załącznik do pobrania

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

pobierz >>>

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I pobierz >>>
3. Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej pobierz >>>
4. Oświadczenie o wielodzietności pobierz >>>
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz >>>
6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata pobierz >>>

 

 

ZARZĄDZENIE NR  4/2019

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa w Pionkach

z dnia 4 lutego 2019r.

            Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki, zarządzam co następuje: 

§ 1

Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
do klas pierwszych
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa
w Pionkach
:

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1a.

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej
wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata.

01.03.2019

godz. 8:00

14.03.2019

godz. 15:00

1b.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2019

godz. 8:00

14.03.2019

godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.03.2019

godz. 8:00

15.03.2019

godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.03.2019, godz. 12:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

19.03.2019

godz. 8:00

22.03.2019

godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.03.2019, godz. 12:00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

01.04.2019

godz. 8:00

10.04.2019

godz. 15:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

11.04.2019

godz. 8:00

11.04.2019

godz. 15:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

12.04.2019, godz. 12:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

15.04.2019

godz. 8:00

16.04.2019

godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

17.04.2019

godz. 14:00

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem 15 lutego 2019r.