REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Załączniki do pobrania

1. Deklaracja kontynuacji edukacji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 2019/2020

pobierz >>>

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy oddziału przedszkolnego pobierz >>>
3. Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego pobierz >>>
4. Oświadczenie o wielodzietności pobierz >>>
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz >>>

 

ZARZĄDZENIE NR  3/2019

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa w Pionkach

z dnia 4 lutego 2019r.

 

            Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

 dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki, zarządzam co następuje: 

§ 1

Ogłasza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach.

 

§ 2

Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

 w tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach:

 

Lp

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

01.03.2019

godz. 7.00

11.03.2019 godz. 15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.03.2019

godz. 7:00

27.03.2019 godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do przedszkola  i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.03.2019 godz. 8:00

29.03.2019 godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

02.04.2019 do godz. 13:00

4.

Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodzica kandydata.

03.04.2019 godz. 8:00

11.04.2019 godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.04.2019 do godz. 13:00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

13.05.2019

godz. 7:00

17.05.2019

godz. 15:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

20.05.2019

godz. 7:00

20.05.2019

godz. 15:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

21.05.2019

godz. 13:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

22.05.2019

godz. 7:00

23.05.2019

godz. 15:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

24.05.2019

godz. 13:00

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem 15 lutego 2019r.