NABÓR UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2018/2019

Od 1.03.2018 można zapisywać dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 na rok szkolny 2018/2019, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz harmonogram rekrutacji.

 

1. Deklaracja kontynuacji edukacji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 2018/2019

pobierz >>>

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy oddziału przedszkolnego pobierz >>>
3. Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego pobierz >>>
4. Oświadczenie o wielodzietności pobierz >>>
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz >>>
7.  

Harmonogram - poniżej