INFORMACJA O REKRUTACJI

25.03.2019  Wszyscy kandydaci biorący udział w trwającej rekrutacji do klasy pierwszej w PSPnr2 w Pionkach zostali przyjęci. Lista uczniów została wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole. Zapraszamy do zapoznania się.

1.IV.2019 rozpoczynamy rekrutację  uzupełniającą do klasy pierwszej, wolne 3 miejsca.