INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji do klasy pierwszej zostali zakwalifikowani. Li sta uczniów została wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole.