INFORMACJA O REKRUTACJI - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

2.04.2019. Wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji, która odbyła się 27.03.2019 zostali zakwalifikowani i przyjęci do oddziału przedszkolnego. Lista uczniów została wywieszona 2.04.2019 na tablicy informacyjnej w szkole. Zapraszamy do zapoznania się z nią. Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 13 do 17 maja 2019.