NABÓR UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 2018/2019

Od 1.03.2018 można zapisywać dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz harmonogram rekrutacji.

 

1. Zgłoszenie dziecka do klasy I do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

pobierz >>>

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  spoza obwodu pobierz >>>
3. Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej pobierz >>>
4. Oświadczenie o wielodzietności pobierz >>>
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz >>>
6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata pobierz >>>
7.  

Harmonogram - poniżej