KLASA III UCZCIŁA ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

   Uczniowie klasy III z wychowawczynią Wiesławą Warchoł w dniu 4 września 2018 roku udali się pod pomnik Gloria Victis, aby oddać  hołd pomordowanym partyzantom w okresie II wojny światowej. Dzieci minutą ciszy uczciły pamięć poległych za Ojczyznę. Każde dziecko zapaliło znicz. Była to pierwsza lekcja historii w tym roku szkolnym, wyjątkowym,  bo w roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.