SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 22 maja 2019 odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa w szkole.

Pan dzielnicowy mł. aspirant Jarosław Pochylski omówił najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza szkołą.

Niebezpieczeństwa:

1. Nie należy należy przynosić do szkoły ostrych narzędzi, napojów energetycznych.

2. Nie wolno rejestrować filmów ani robić zdjęć bez zgody osoby nagrywanej.

3. Nie wolno palić papierosów ani spożywać alkoholu do lat 18.

Należy reagować na wszelkie przejawy demoralizacji w szkole i niezwłocznie zgłaszać je do nauczycieli.

W sytuacji wszelkich przejawów złego zachowania, będą wyciągane konsekwencje.

Za szkody wyrządzone celowo koszty pokrywa rodzic ucznia.