Wykaz podręczników

obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w  Pionkach

w  roku  szkolnym  2018/2019.

 

Roczne przygotowanie przedszkolne. Pozycje 1-5  należy zakupić we własnym zakresie

1.       „Dzieciaki w akcji. 5 lat. Karty pracy pięciolatka.1-4: Anna Stalmach- Tkacz, Karina Mucha  Wydawnictwo Nowa Era

2.       „Dzieciaki w akcji. 6 lat.” (Cały pakiet): Anna Stalmach- Tkacz, Karina Mucha  Wydawnictwo Nowa Era

3.       3 i 4 -latki :„Pan Bóg kocha dzieci” Podręcznik do religii dla 3 i 4 -  latków. Pod red. Stanisława Łabendowicza. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

4.       5-latki: „Jesteśmy dziećmi bożymi”. Podręcznik do religii dla dzieci pięcioletnich. Pod red. Stanisława Łabendowicza. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.

5.       6-latki: „Jezus mnie kocha”. Podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich. Pod red. Stanisława Łabendowicza. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.

 

Klasa I:  Pozycje 1-2 -bezpłatne  podręczniki i ćwiczenia zapewnione przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej – uczniowie otrzymują na początku

roku szkolnego.

 

    1. Elementarz odkrywców. Klasa 1. Cały pakiet ( Elementarz odkrywców. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.Cz.1-4 + Zeszyty ćwiczeń.Cz.1-4.;

        Elementarz odkrywców. Matematyka cz.1-2+ zeszyt ćwiczeń cz.1-2;Zeszyt do kaligrafii: Zeszyt do kaligrafii matematycznej: Dzień odkrywców: Muzyka; Teczka     artysty;Wyprawka; Informatyka)

    2. English Quest 1.: Jeanette Corbett, Roisin O Farell, Magdalena Kondro + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo  Macmillan,

    3. „Jesteśmy w rodzinie Jezusa”  pod. red. . Stanisława Łabendowicza . Diecezjalne Wydawnictwo Sandomierz. Podręcznik+ ćwiczeniówka - NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

 

Klasa III: :  Pozycje 1-3-  bezpłatne  podręczniki i ćwiczenia zapewnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego.

 

    1. Nasza szkoła. Podręcznik dola klasy trzeciejcz.1-4. Nowa Era.

    2. Nasze ćwiczenia. Klasa 3 cz.1-4. Nowa Era

    3. My Word 3. Podręcznik do klasy trzeciej szkoły podstawowej: Jennifer Heath, Dorota Sikora – Banasik.  Nowa Era  + ćwiczenia

 

4.      Przyjmujemy Pana Jezusa pod red. S. Łabendowicza.  Wydawnictwo Diecezjalne      Sandomierz.  Podręcznik + ćwiczenia. NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

 

Klasa IV   Pozycje 1-9: bezpłatne  podręczniki i ćwiczenia zapewnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – uczniowie otrzymują na początku

roku szkolnego. Ilość 15 - ćwiczenia

 

    1. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii  dla klasy czwartej szkoły podstawowej: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski. Wydaw. Nowa Era  + zeszyt ćwiczeń.

    2. Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej  szkoły podstawowej: Michał Kęska. Wydaw. Nowa Era.

    3. Brainy1. Klasa 4.Nick Beare,  Macmillan+ ćwiczenia .

    4. „Nowe słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. A. Klimowicz, M. Derlukiewicz. Nowa Era. + ćwiczenia

    5. Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 i 2. M.  Braun, A. Mańkowska, M.Paszyńska  Wydaw. Nowa Era + ćwiczenia .

    6. Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  Wydaw. Nowa Era.

    7. Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej : Marko - Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J.  Wydaw.  NOWA ERA

    8. Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.: M.Gromek, G.Kilbach.  Nowa Era

    9. Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. L. Łabecki, M. Łabecka. Nowa Era.

    

    10. „Jestem chrześcijaninem” pod red. S. Łabendowicza. Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń. . Wydawnictwo Diecezjalne  Sandomierz. NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

 

Klasa V Pozycje 1-10: bezpłatne  podręczniki i ćwiczenia zapewnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – uczniowie otrzymują na początku

roku szkolnego.

 

    1. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej  szkoły podstawowej: Grzegorz Wojciechowski  + zeszyt ćwiczeń. Wydwn. NOWA ERA

    2. Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej: Michał Kęska. Wydaw. Nowa Era.

    3. Brainy 2. Klasa 5. Nick Beare + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Macmillan.

    4. Nowe  Słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej: Anna Klimowicz,  Marlena Derlukiewicz + zeszyt ćwiczeń.  Wydaw. Nowa Era.

    5. Matematyka z kluczem. Podręcznik  do matematyki dla klasy piątej  szkoły podstawowej. Część 1i 2 + ćwiczenia:  H. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska. Wydaw. Nowa Era.

    6. Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej:  Maria Sęktas, Joanna Stawarz  Wydaw. Nowa Era.

    7. Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz . Wydawn. Nowa Era.

    8. Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy  piątej  szkoły podstawowej: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  Wydaw. Nowa Era.

    9. Lekcja Muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej: Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wydawnictwo Nowa Era.

    10. Jak to działa? Podręcznik do  techniki dla klas piątej  szkoły podstawowej: Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era

 

    11. „Wierzę w Boga”  pod red. S. Łabendowicza. Podręcznik + ćwiczenia. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz  NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

 

 

Klasa VI  Pozycje 1-9: bezpłatne  podręczniki i ćwiczenia zapewnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – uczniowie otrzymują na początku

roku szkolnego.

 

    1. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej: Grzegorz Wojciechowski  + zeszyt ćwiczeń. Wydwn. NOWA ERA

    2. Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej: Michał Kęska. Wydaw. Nowa Era.

    3. New Hot Spot 3.: Colin Granger. Katherine Stannett.  Wydaw. Macmillan.+ ćwiczenia.

    4. "Słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.1: Kształcenie literackie i kulturowe. M. Derlukiewicz.  Cz.2; Kształcenie językowe.  Anna Wojciechowska,  Agnieszka Marcinkiewicz  Wydaw. Nowa Era.

    5. Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej + ćwiczenia.  H. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska. Wydaw. Nowa Era.

    6. Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy VI szkoły podstawowej.: M. Gromek, G. Kilbach.  Nowa Era Spółka z o.o

    7. Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. : Stawarz J.,  F.   Szlajfer , H. Kowalczyk. +  ćwiczenia.  Nowa Era. 

    8. Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klasy szóstej  szkoły podstawowej: Lech Łabęcki, Marta Łabęcka  Nowa Era

    9. Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy  V szkoły podstawowej: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  Wydaw. Nowa Era.

 

    10. Wierzę w kościół. Pod red. Stanisława Łabendowicza + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz – NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

 

 

Klasa VII .Pozycje 1-12: bezpłatne  podręczniki i ćwiczenia zapewnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – uczniowie otrzymują na początku

roku szkolnego.

 

1.       Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii  dla klasy siódmej szkoły podstawowej: J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, s. Roszak + ćwiczenia. Wydaw. Nowa Era ,

2.       Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej  szkoły podstawowej: G. Koba. Wydaw. Nowa Era.

3.       All Clear . Klasa 7.  Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris. Macmillan Polska+ ćwiczenia

4.       Das ist Deutch!  Kompakt. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej  szkoły podstawowej. Jolanta Kamińska. Nowa Era + ćwiczenia.

5.       „Nowe słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska - Mróz.  Wydaw. Nowa Era + zeszyt  ćwiczeń.

6.       Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej + ćwiczenia.  H. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska i in. Wydaw. Nowa Era.

7.       Puls życia 7. Podręcznik do biologii do klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Jefimow.  Nowa Era.

8.       Chemia Nowej Ery 7. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin . Nowa Era .

9.       Spotkanie z fizyką. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska. Nowa Era.

10.   Planeta Nowa. Podręcznik  do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. R. Malarz, M. Szubert. Nowa Era.

11.   Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.: M. Gromek, G.Kilbach.  Nowa Era

12.   Do dzieła. Podręcznik do plastyki  dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Ipczyńska.  N. Mrozkowiak.  Nowa Era.

 

13.  Spotkanie ze słowem. Podręcznik do religii dla 7  pod red. S. Łabendowicza + ćwiczenia. –NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

 

 

Klasa VIII .Pozycje 1-12: bezpłatne  podręczniki i ćwiczenia zapewnione przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej – uczniowie otrzymują na początku

roku szkolnego.

 

1.       Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii  dla klasy ósmej szkoły podstawowej: R. Śniegocki, A. Zielińska  + zeszyt ćwiczeń. Wydaw. Nowa Era ,

2.       Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej  szkoły podstawowej: G. Koba. Wydaw. Nowa Era.

3.       All Clear klasa 8; Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris. Macmillan Polska+ ćwiczenia

4.       Das ist Deutch!  Kompakt. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej  szkoły podstawowej. Jolanta Kamińska. Nowa Era + ćwiczenia.

5.       „Nowe słowa na start”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej  szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń:  J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz.  Wydaw. Nowa Era.

6.       Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej + ćwiczenia.  H. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska i in. Wydaw. Nowa Era.

7.       Puls życia 8. Podręcznik do biologii do klasy ósmej szkoły podstawowej: B. Sągi, A. Boczarowski, M. Sęktas .  Nowa Era.

8.       Chemia Nowej Ery7. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin . Nowa Era

9.       Spotkanie z fizyką. Podręcznik dla klasy ósmej j szkoły podstawowej. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska. Nowa Era.

10.   Planeta Nowa. Podręcznik  do geografii dla klasy ósmej  szkoły podstawowej. T. Rachwał, t. Szczypiński . Nowa Era.

11.   Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie: I. Janicka i in. Nowa Era

12.   Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do  edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej: Jarosław Słoma. Wydaw. Nowa Era.

 

13.  Aby nie ustać w drodze. Podręcznik do religii dla klasy 8 pod red. S. Łabendowicza + ćwiczenia. –NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.