TYGODNIOWY ROZK£AD ZAJÊÆ PSPNR2

na rok szkolny - zmieniony, luty 2019

 

 

 
M. Gregorczyk   L. Warcho³ R.Ga³czyñska J. Kustra B. Krawczyk W. Warcho³ B. Kalbarczyk   J. Hensoldt  
VIII VII VI V IV III I   0  
Poniedzia³ek 1 wos 9 j.angielski 10 w-f   geografia 7     v   informatyka 6 v 2 1
2 matematyka 8 geografia 7 j. polski 9 w-fdz./infor 6 j. angielski 10 v 4 v 5 v 2 2
3 j.niem/rew.M 7 historia 10 j. polski 9 j.ang/w-fch³ 8 matem 6 v 4 v 5 v 2 3
4 religia 6 j.niem/rew P 7 matematyka 8 historia 10 plastyka 9 w-f 4 j.ang. 5 v 2 4
5 historia 10 j.polski 9 j. angielski 7 matematyka 8 informatyka  6 rew. K 4 v 5 religia 2 5
6 w-f   w-f   historia 10 religia 8 przyroda 7             6
7 w-f   w-f           historia 10             7
8                                 8
Wtorek 1 w-f dzw./re.O   w-f dzw..   w-f dzw.   j.ang. dzw. 10     v 4 religia 5 v 2 1
2 fizyka 7 matem 8 wd¿ 9 w-fdzw/j.ang 10 rew. N.   informat. 6 v 5 v 2 2
3 j.polski 9 fizyka  7 matem 8 inf dz/w-fch 6 j.polski 10 v 4 v 5 v 2 3
4 j.polski 9 informatyka 6 religia 7 matemat. 8 w-f   v 4 v 5 v 2 4
5 matem 8 plastyka 7 j.angielski 10 j.polski 9 przyroda 5 religia 4 w-f   v 2 5
6 biologia 7 religia 10 przyroda 8 j.polski 9 muzyka 5             6
7 j.angielski 10 biologia 7 j.polski 9 rew O                   7
8 w-f ch³.   w-f ch.   w-f ch.                       8
9                                 9
¦roda 1 w-fdz/rewO   w-f dzw..   w-f dzw.   j.polski 9 matematyka 8 J.ang. 4 v k 5 v 2 1
2 matem 8 j.polski 9 muzyka 7 religia 10 w-f   v 4 v 6 v 2 2
3 j.niem/rew.M 7 j.polski 9 religia 10 matematyka 8 j.ang. 6 v 4 w-f 5 v 2 3
4 j.polski 9 j.niem/rew P 7 matem 8 j.ang/w-fch³ 10 technika 6 v 4 v 5 v 2 4
5 inform 6 matematyka 8 przyroda 7 w-fdzw/j.ang 10 religia 9 rew. K 4 v 5 v   5
6 j.angielski 10 geografia 7 j.polski 9 rew O   matematyka 8             6
7 geografia 7 j.angielski 10 technika 8     j.polski 9             7
8 ed.dla bezp. 7                             8
9                                 9
Czwartek 1 j.polski 9 wd¿ 7 wd¿ gr 7 historia 10 w-f/rew.N   v 4 v   v 2 1
2 godz.wych. 6 godz.wych. 10 godz.wych. 9 godz.wych. 8 godz.wych. 7 v 4 v 5 w-f 2 2
3 historia 10 fizyka  7 J.polski 9 matematyka 8 j.angielski 6 v 4 religia 5 v 2 3
4 fizyka 7 historia 10 muzyka 8 j.polski 9 religia 6 v 4 v 5 v 2 4
5 matematyka 6 chemia 7 historia 10 technika 8 j.polski 9 w-f   j.ang. 5 v 2 5
6 chemia 7 j.polski 9 j.angielski 10 muzyka 8                 6
7 wos 10 matematyka 8                         7
8     j.angielski 10                         8
9                                 9
Pi±tek 1 wd¿ 7 matem 8 j.polski 9 basen ch³.   j.polski 10 v 4 v 5 j.angielski   1
2 religia 6 muzyka 7 matematyka 8 b.dzw/j.ang 9 j.polski 10 b 9.20   v 5 v   2
3 j.polski 9 religia 10 inf 6 biologia 7 matem 8   b. 10.00   v   3
4 j.polski 9 biologia  7 przyroda 8 plastyka 10 basen   religia 4 b   v   4
5 j.angielski 10 chemia 7 matem 8 j.polski 9     v 4     v   5
6 chemia 7 j.polski 9 w-f           j.ang. 4         6
7 w-f ch³.   w-f ch³.   w-f ch³.                       7
8                                 8