ŚWIĄTECZNE OZDOBY KLASY III

W klasie trzeciej Święta tuż, tuż. Uczniowie wykonali kartki świąteczne oraz ozdabiali bombki według własnych pomysłów. Każda kartka i bombka była jedyna i niepowtarzalna. Zajęcia dostarczyły mnóstwo radości, wyzwoliły w dzieciach kreatywność i wyobraźnię twórczą oraz wprowadziły wszystkich w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia.