SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019

    We wrześniu odbyły się w naszej szkole, jak co roku wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów. Uczniowie własnoręcznie wykonali plakaty wyborcze.

W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym zostali wyłonieni członkowie SU i jego zarząd. 27 września 2018 roku każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na trzech różnych kandydatów zgodnie z Regulaminem Wyborów w punkcie wyborczym zorganizowanym w holu szkolnym. Następnego dnia nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów przez komisję.

W głosowaniu wzięło udział 75 uczniów, frekwencja wyniosła 89%. Komisja ustaliła następujące wyniki:

1.      Liczba osób uprawnionych do głosowania – 84

2.      Liczba osób, którym wydano karty do głosowania – 75

3.      Oddano kart do głosowania – 75, w tym z urny wyjęto kart - 75

4.      Głosów nieważnych nie oddano.

SZKOLNY SAMORZĄD UCZNIOWSKI W PSP NR 2 W PIONKACH

Przewodnicząca: Maja Zagożdżon kl. VII

Z-ca przewodniczącej: Zuzanna Baranowska kl. VII

Skarbnik: Hanna Monkosa kl. VI

Członkowie SU: 

Jagoda Gregorczyk

Kornelia Obarska

Jakub Płachta

Aleksander Kusio

Dawid Gałek

Gabriela Kustra

Katarzyna Kustra

Łukasz van der Donk