Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017

 

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE

 

 

Koła zainteresowań  klasy  I – III

 

Koło teatralne kl. IIIa                             – pon.  12.40 – 14.15

Zajęcia artystyczne kl. I – III                 – czw.  12.40 - 14.15

Koło artystyczne kl. I                             -  pon. 12.40 – 14.15

Zajęcia na ludowo kl. III b                     -  czw. 12.40 – 14.15

 

Koła zainteresowań  klasy  IV – VI

 

Koło przyrodniczo-turystyczne kl. V-VI  - czw. 12.40-14.15

Koło z j. angielskiego kl. IV                     - pon.  13.30- 14.15

Koło j. angielskiego    kl. V-VI                 - pt.    13.30 – 14.15

Koło teatralne              kl. IV-VI               - wt.    13.30 – 15.05

Koło matematyczne     kl. IV-VI              -  wt.    15.10 – 16.00

Koło sportowe              kl. IV-VI              - wt.    14.35 – 15.05

Koło biblioteczne         kl. IV-VI              - pt.     11.45 – 12.30

 

ZAJĘCIA  WYRÓWNAWCZE

 

kl. I , II                     -   czw.   12.40- 13.25

kl. IIIa, III b             -   ¶r.       12.40 – 13.25

j.polski kl. IV – V    -   pon.    13.30 – 14.15

j. angielski IV-V      -   ¶r.       13.30 – 14.15

matematyka IV-VI  -   wt.       16.00 – 16.45

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

kl. I                - ¶r.    11.45 – 12.30

kl.II               - czw.  8.00 – 8.45

kl.IIIa, III b   – wt.   11.45- 12.30

kl.IV – V      -  czw. 12.40 – 13.25

kl. VI            -  pt.    13.30 – 14.15