Informacje o szkole

KLASY I PRACOWNIE

W budynku szkolnym jest 8 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, klasa oddziału "0", nowoczesna pracownia komputerowa, biblioteka, sala gimnastyczna, świetlica,  gabinet pedagoga, gabinet lekarski oraz pomieszczenia administracyjno- gospodarcze.