• WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • W 22 września 2022r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

      Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas IV - VIII mógł oddać trzy głosy na 3 różnych kandydatów na specjalnie przygotowanych kartkach.

      Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

      Przewodnicząca: Julia Jaroszek kl. VIII

      Z-ca przewodniczącej: Maja Adamiec kl. VIII

      Skarbnik: Milena Bernaś kl. VII, Hanna Błazik kl. VIII

      Członkowie SU: Lena Abramowicz, Natalia Adamiec, Łukasz Guść, Kamila Kielak, Oliwier Krawczyk, Joanna Okonkwo, Antonina Pośnik, Anita Sidor, Amelia Sobolewska, Julia Sobol, Krzysztof Sokolski, Gabriela Tyburczy, Nadia Tyburczy, Joanna Wilk

      Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

      Na zdjęciu: Pani Lidia Warchoł opiekun Samorządu Uczniowskiego, w tle górny korytarz szkolny.

     • EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU

     • Już jutro szkoły na terenie całej Europy, a nawet Ameryki Południowej, Afryki i Azji obchodzić będą Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day - ESSD).

      W 2021 wzięło w nim udział blisko 40 krajów z całego świata, a już 30 września również nasza placówka będzie częścią tego międzynarodowego wydarzenia!

      @EuropejskiDzienSportuSzkolnego

      #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

       

     • SPOTKANIE Z POLICJANTEM

     •  

      ​​​​​​​

      22.09.2022 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Policjantem. Oddziały przedszkolne i klasę I odwiedził pan policjant dzielnicowy z Komisariatu Policji w Pionkach. Rozmawiał na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, jak zachować się w sytuacji kiedy podejdzie osoba nieznana i podróżowania samochodem. Utrwaliliśmy również numery alarmowe.

      Następnie odbyło się spotkanie na sali gimnastycznej dla klas II- VIII. Policjant rozmawiał z uczniami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem oraz o noszeniu elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać.

      Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

      Na zdjęciu na środku pan policjant Jarosław Pochylski, przodu uczniowie klasy pierwszej, po lewej stonie wychowawczyni klasy pierwszej pani Wiesława Warchoł.

     • Dla Ciebie Polsko!

     • 16.09.2022 r. Dziś w naszej szkole drugi dzień akcji „Dla Ciebie Polsko!”. Uroczystości zaczęły się w sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor Magdalena Deszczka przywitała przybyłych gości- żołnierzy z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu, 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 23 pułk Ułanów Podkarpackich i Ochotniczą Straż Pożarną z Pionek. Uczniowie obejrzeli filmy ukazujące codzienne działania polskich żołnierzy. Następnie na placu szkolnym rozpoczął się piknik militarny, dzieciaki mogły nie tylko obejrzeć ale też przymierzyć wyposażenie żołnierza i dowiedzieć się więcej na temat pracy w wojsku. Miłośnicy historii cieszyli oko przedwojennym wyposażeniem ułana. Strażacy urządzili pokaz pomocy przedmedycznej , każdy uczeń mógł potem spróbować swoich sił w ratowaniu manekina. Podczas trwania pikniku odbył się międzyklasowy konkurs plastyczny. Uczniowie rysowali plakat związany z wydarzeniami z września 1939 roku. Wygrała klasa VII.Ten dzień był naprawdę super, humory i pogoda dopisały.

     • DLA CIEBIE POLSKO

     • We wrześniu obchodzimy 83 rocznicę napaści III Rzeszy i ZSRS na Polskę. Szczególnie w dzisiejszych czasach warto przypominać o wydarzeniach z 1939 roku. Z tej okazji w naszej szkole dnia 15 września 2022 r. o godzinie 9:00 odbyła się prelekcja prof. dr hab. Marka Wierzbickiego dla klas IV-VIII. DZIĘKUJEMY​​​​​​​​​​​​​​

      Na zdjęciu prof. dr hab. Marek Wierzbicki.

     • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

     •  

      ​​​​​​​

      W dniach 12.09.-16.09. 2022 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- informacyjnej „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. W związku z tym w szkole odbyło się szereg działań, które miały na celu zapoznać dzieci z chorobami zakaźnymi oraz pokazać jak im zapobiegać. W akcję zostali zaangażowani wszyscy uczniowie klas I-VIII, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz nauczyciele. Profilaktyka chorób zakaźnych została przedstawiona dzieciom w różnych formach:

      W klasach I-III odbyły się pogadanki z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką.

      W klasach IV-VIII na godzinach wychowawczych uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne na temat „Profilaktyki Chorób Zakaźnych”.

      Na lekcjach przyrody i biologii został zrealizowany temat „Profilaktyka Chorób Zakaźnych”.

      Na lekcjach plastyki i kole plastycznym w klasie V, uczniowie wykonali plakaty na temat profilaktyki chorób.

      Dzieci z oddziału przedszkolnego również wykonały plakat ” Jak chronię się przed chorobami zakaźnymi”

      Na korytarzu szkolnym została wykonana przez pielęgniarkę szkolną gazetka informacyjna na temat chorób zakaźnych.

      Na zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele obejrzeli wystawę profilaktycznych plakatów i prac wykonanych przez dzieci .

      Mamy nadzieję ,że akcja przeprowadzona w szkole dostarczyła dzieciom dużo wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych i będzie ona wykorzystywana w codziennym życiu.

      Pedagog szkolny   - A. Jaworowska

      Na zdjęciu prace dzieci zamieszczone na tablicy znajdującej się na korytarzu szkolnym.

     • Remonty w naszej szkole

     • W czasie wakacji został wyremontowany plac zabaw. Zdemontowano płyty i wybrano stare podłoże żwirowe a teren został wyrównany i ubity. Obrzeża placu wyłożono trawą z rolki, która jest automatycznie nawadniana. Wnętrze placu zostało wysypane piaskiem dla bezpieczeństwa dzieci. Wszystkie elementy drewniane zostały wymienione na nowe czekają jeszcze malowanie. Z niecierpliwością oczekujemy ogrodzenia, które pokażemy Wam jak będzie zamontowane. Szanujmy i dbajmy o nasz plac zabaw byśmy mogli długo nim się cieszyć

      Plac zabaw przed remontem

      Plac zabaw po remoncie.