WAŻNE DOKUMENTY

 

-> WSO (system oceniania
    z zachowania)

 

-> STATUT SZKOŁY

 

-> Aneks do Statutu nr1

 

-> PROGRAM WYCHOWAWCZO

     PROFILAKTYCZNY

 

-> REGULAMIN STOŁÓWKI

 

-> REGULAMIN IT

 

-> REGULAMIN UBIORU

 

-> REGULAMIN LIBRUS

 

-> UBEZPIECZENIE