SPOTKANIE Z KURATOREM SĄDOWYM W KLASACH IV-VIII

 

16.05.2019 Tematem spotkania były zasady odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa.

 

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 17 lat  poniesiesz odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne.

Czynem karalnym będzie skutek Twojego zachowania, postępowania czyli popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Pamiętaj, że Twoje złe zachowania to również objawy demoralizacji, za które będziesz odpowiadał do 18 roku życia

Co to jest demoralizacja?  Jest to  pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Każdy z nas kiedy uzyska informacje o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, Sąd Rodzinny lub Policję.