Szanowni Rodzice

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Zgłoszenia i wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie:

29 marca 2021 (od. godz. 8.00) do 2 kwietnia 2021  (do godz. 15.00)