Historia Szkoły

      Już prawie 80 lat minęło, jak Rada Gminna w dniu 13 czerwca 1935 roku podjęła uchwałę   o wybudowaniu 7-o klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Pionkach. Na posiedzeniu Rady Gminnej powołano Komitet Budowy Szkoły w następującym składzie: Słobodzki Mieczysław, Sokolski Jan, Piątkowski Jan, Czerwiński Zygmunt, Borudzki Franciszek, Tomalik Tomasz, Piwowarski Ignacy, Pojanowski Andrzej, Kuroń Henryk i Wielgomas Andrzej. Pierwszym zadaniem Komitetu było ustalenie wielkości budynku szkolnego. Propozycja pana Jana Piątkowskiego była najbardziej postępowa na miarę szkoły XX-go wieku. Sugerował on, aby wybudować szkołę o 10 salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali zajęć praktycznych, pięciu pomocniczych pokojach, kuchni, mieszkania dla kierownika szkoły i mieszkania dla woźnego. Jednak ze względu na brak pieniędzy plan ten nie został zrealizowany.Komitet Budowy Szkoły postanowił, że powstanie budynek o 7 salach lekcyjnych, 1 sali do zajęć praktycznych, 3 pokojach pomocniczych, kuchni i mieszkania dla woźnego. Rada Gminna ustaliła koszt budowy szkoły na 100.000.- złotych. Zakupiono plac pod budowę szkoły o powierzchni 9009m2. Dzięki ofiarności wielu ludzi nie przekroczono zaplanowanej kwoty. Plan i kosztorys szkoły wykonał bezinteresownie pan inż. Franciszek Borudzki i Zygmunt Czerwiński

7 Grudnia 1935

W dniu 7 grudnia 1935 roku odbyło się poświecenie kamienia węgielnego. Budowa szkoły trwała niespełna rok. Już 27 sierpnia 1936 roku budowę szkoły ukończono. Dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku w dniu 7 września 1936 roku. Pierwsza najważniejszą uroczystością szkoły było poświęcenie budynku szkoły. Odbyło się ono 30 sierpnia 1937 roku. Kierownikiem szkoły został mianowany pan Jan Piątkowski.

Styczeń 1968

    Wiele lat trzeba było czekać by w szkole przeprowadzono modernizację. Na początku lat sześćdziesiątych dobudowano sale gimnastyczną, zaś w styczniu 1968 roku rozpoczęto prace na założeniem w szkole centralnego ogrzewania i kanalizacji. Prace te wykonało dla szkoły Przedsiębiorstwo Montażowe "Montoerg" w Pionkach. Funkcje kierownika szkoły pełniła w tym czasie pani Zofia Stąpór, zastępcą zaś był pan Roman Wikiera.

Lata 1972-1985

Następna inwestycja miała miejsce w roku 1972. Wówczas wykonano nowe ogrodzenie frontu szkoły. W roku 1985 funkcję dyrektora szkoły pełnił pan Marian Frysztak. Z jego to inicjatywy rozpoczęto budowę boiska. Dzięki wspólnej pracy młodzieży, rodziców i wydatnej pomocy zakładu opiekuńczego "Chemomontaż" powstał obiekt sportowy. Tworzą go boisko o nawierzchni asfaltowej do piłki ręcznej wraz  z trybuną na 500 osób, skocznie, rzutnie, bieżnia sześciometrowa o długości 80m., dwa boiska do siatkówki o nawierzchni kortowej. Wartość wykonanych prac oceniono na 3,5 mln złotych. Nowo oddany obiekt sportowy zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie "Zróbmy to sami", zaś w Konkursie Ogólnopolskim został wyróżniony dyplomem i nagrodą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych. Nagrodę pieniężną w wysokości 75 tys. złotych oraz pamiątkowy puchar przyznało także szkole Kuratorium Oświaty i Wychowania. Budowa boiska była ostatnią poważniejszą inwestycją w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 2

Dzisiaj

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  im. Bolesława Prusa w Pionkach jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Pionki. Szkoła funkcjonuje w budynku, którego budowę ukończono w 1936 roku. W przedwojennych murach do dzisiejszego dnia zdobywają wiedzę kolejne pokolenia.

Wygląd budynku zmienił się. Mury zewnętrzne zostały ocieplone i pomalowane, rozbudowano skrzydło boczne od strony północnej. Szkoła może się poszczycić dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi z dostępem do Internetu, nowoczesną pracownią internetową, kolorowym placem zabaw.
„Radosna Szkoła” oraz  boiskiem,  które aktualnie jest w stanie gruntownego remontu i będzie służyć nie tylko szkole, ale również lokalnej społeczności. Grube, przedwojenne mury budynku oraz nowoczesne ogrzewanie sprawiają, że w szkole jest ciepło i przytulnie. Cechą naszej szkoły jest rodzinna atmosfera i wzajemna życzliwość. Jest to miejsce bezpieczne, w którym uczniowie prezentują właściwe zachowania.

Oferta szkoły umożliwia realizację  podstawy programowej oraz rozwijanie zainteresowań  uczniów. Wszyscy uczniowie, poza obowiązkowymi lekcjami, mogą korzystać z wielu ciekawych zajęć dodatkowych. Uczniowie  popularnie nazywanej  „Dwójki” aktywnie uczestniczą w konkursach o różnym zasięgu, od szkolnego do międzynarodowego, wśród których są m. in.: konkursy matematyczne „ Pangea, Pi na piątkę,  Matematyka bez granic, Alfik, Kangur matematyczny. Mocną stroną szkoły jest indywidualne podejście do uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów unijnych. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec ludzi, ich odmienności i akceptacji ułomności.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  dba o dobry wizerunek w środowisku i jest pozytywnie odbierana za swoje różnorodne działania.