Historia Szkoły
 

    13 Czerwca 1935

 

1

9

3

5

      Już prawie 80 lat minęło, jak Rada Gminna w dniu 13 czerwca 1935 roku podjęła uchwałę   o wybudowaniu 7-o klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Pionkach. Na posiedzeniu Rady Gminnej powołano Komitet Budowy Szkoły w następującym składzie: Słobodzki Mieczysław, Sokolski Jan, Piątkowski Jan, Czerwiński Zygmunt, Borudzki Franciszek, Tomalik Tomasz, Piwowarski Ignacy, Pojanowski Andrzej, Kuroń Henryk i Wielgomas Andrzej. Pierwszym zadaniem Komitetu było ustalenie wielkości budynku szkolnego. Propozycja pana Jana Piątkowskiego była najbardziej postępowa na miarę szkoły XX-go wieku. Sugerował on, aby wybudować szkołę o 10 salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali zajęć praktycznych, pięciu pomocniczych pokojach, kuchni, mieszkania dla kierownika szkoły i mieszkania dla woźnego. Jednak ze względu na brak pieniędzy plan ten nie został zrealizowany.Komitet Budowy Szkoły postanowił, że powstanie budynek o 7 salach lekcyjnych, 1 sali do zajęć praktycznych, 3 pokojach pomocniczych, kuchni i mieszkania dla woźnego. Rada Gminna ustaliła koszt budowy szkoły na 100.000.- złotych. Zakupiono plac pod budowę szkoły o powierzchni 9009m2. Dzięki ofiarności wielu ludzi nie przekroczono zaplanowanej kwoty. Plan i kosztorys szkoły wykonał bezinteresownie pan inż. Franciszek Borudzki i Zygmunt Czerwiński

1

9

3

5

 

7 Grudnia 1935

 

1

9

3

5

W dniu 7 grudnia 1935 roku odbyło się poświecenie kamienia węgielnego. Budowa szkoły trwała niespełna rok. Już 27 sierpnia 1936 roku budowę szkoły ukończono. Dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku w dniu 7 września 1936 roku. Pierwsza najważniejszą uroczystością szkoły było poświęcenie budynku szkoły. Odbyło się ono 30 sierpnia 1937 roku. Kierownikiem szkoły został mianowany pan Jan Piątkowski.

1

9

3

5

 

Styczeń 1968

 

1

9

6

8

    Wiele lat trzeba było czekać by w szkole przeprowadzono modernizację. Na początku lat sześćdziesiątych dobudowano sale gimnastyczną, zaś w styczniu 1968 roku rozpoczęto prace na założeniem w szkole centralnego ogrzewania i kanalizacji. Prace te wykonało dla szkoły Przedsiębiorstwo Montażowe "Montoerg" w Pionkach. Funkcje kierownika szkoły pełniła w tym czasie pani Zofia Stąpór, zastępcą zaś był pan Roman Wikiera.

1

9

6

8

 

Lata 1972-1985

 

1

9

7

2

 

-

 

1

9

8

5

Następna inwestycja miała miejsce w roku 1972. Wówczas wykonano nowe ogrodzenie frontu szkoły. W roku 1985 funkcję dyrektora szkoły pełnił pan Marian Frysztak. Z jego to inicjatywy rozpoczęto budowę boiska. Dzięki wspólnej pracy młodzieży, rodziców i wydatnej pomocy zakładu opiekuńczego "Chemomontaż" powstał obiekt sportowy. Tworzą go boisko o nawierzchni asfaltowej do piłki ręcznej wraz  z trybuną na 500 osób, skocznie, rzutnie, bieżnia sześciometrowa o długości 80m., dwa boiska do siatkówki o nawierzchni kortowej. Wartość wykonanych prac oceniono na 3,5 mln złotych. Nowo oddany obiekt sportowy zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie "Zróbmy to sami", zaś w Konkursie Ogólnopolskim został wyróżniony dyplomem i nagrodą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych. Nagrodę pieniężną w wysokości 75 tys. złotych oraz pamiątkowy puchar przyznało także szkole Kuratorium Oświaty i Wychowania. Budowa boiska była ostatnią poważniejszą inwestycją w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 2

1

9

7

2

 

-

 

1

9

8

5

 

 

Dzisiaj

 

D

Z

I

Ś

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  im. Bolesława Prusa w Pionkach   jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Pionki. Szkoła funkcjonuje w budynku, którego budowę ukończono w 1936 roku. W przedwojennych murach do dzisiejszego dnia zdobywają wiedzę kolejne pokolenia. Obecnie uczy się w niej 147 uczniów.

Ogólny wygląd budynku nie zmienił się i od tego sprzed kilkudziesięciu lat, szkoła zmieniła swój wizerunek. Dziś może się poszczycić dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi z dostępem do Internetu, nowoczesną pracownią internetową, kolorowym placem zabaw
„Radosna Szkoła” oraz  boiskiem,  które aktualnie jest w stanie gruntownego remontu i będzie służyć nie tylko szkole, ale również lokalnej społeczności. Grube, przedwojenne mury budynku oraz nowoczesne ogrzewanie sprawiają, że w szkole jest ciepło i przytulnie. Cechą naszej szkoły jest rodzinna atmosfera i wzajemna życzliwość. Jest to miejsce bezpieczne, w którym uczniowie prezentują właściwe zachowania.

Oferta szkoły umożliwia realizację  podstawy programowej oraz rozwijanie zainteresowań  uczniów. Wszyscy uczniowie, poza obowiązkowymi lekcjami, mogą korzystać z wielu ciekawych zajęć dodatkowych. Uczniowie  popularnie nazywanej  „Dwójki” aktywnie uczestniczą w konkursach o różnym zasięgu, od szkolnego do międzynarodowego, wśród których są m. in.: konkursy matematyczne „ Pangea, Pi na piątkę,  Matematyka bez granic, Alfik, Kangur matematyczny. Mocną stroną szkoły jest indywidualne podejście do uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów unijnych. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec ludzi, ich odmienności i akceptacji ułomności.

Od roku 2003 w szkole działają oddziały specjalne. Obecnie w szkole funkcjonuje pięć oddziałów z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczęszczają do nich dzieci i młodzież  z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, głębokim oraz uczniowie z autyzmem. Uczniowie   aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i  miasta. Dowodem na to są puchary, medale oraz dyplomy, które otrzymują za udział w różnego rodzaju konkursach i imprezach.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  dba o dobry wizerunek w środowisku i jest pozytywnie odbierana za swoje różnorodne działania.

 

D

Z

I

Ś