WAŻNE DOKUMENTY
  
I. STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 W PIONKACH
II. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY