• REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

    PLIKI DO POBRANIA 

    Wniosek do oddziału

    Informacje do wniosku

    Informacje dodatkowe

    Klauz_rekrut_psp2__przedszkolny.pdf

     

    ZARZĄDZENIE NR 4/2022

    Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
    im. Bolesława Prusa w Pionkach

    z dnia 1 lutego 2022r.

    w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w PSP nr 2 w Pionkach

                Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Pionki
    z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki, zarządzam co następuje: 

        § 1. Ogłasza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach.

        § 2. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach:

     

    Lp

    Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
    i uzupełniającym

    Data rozpoczęcia

    Data zakończenia

    1.

    Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

    01.03.2022 godz. 7:00

    08.03.2022 godz. 15:00

    2.

    Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
    wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
    przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym.

    01.03.2022

    godz. 7:00

    25.03.2022 godz. 16:00

    3.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
    do przedszkola  i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym.

    28.03.2022 godz. 8:00

    31.03.2022 godz. 15:00

    4.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

    01.04.2022 do godz. 13:00

    5.

    Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka

    do przedszkola przez rodzica kandydata.

    04.04.2022 godz. 8:00

    08.04.2022 godz. 15:00

    6.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    w postępowaniu rekrutacyjnym.

    11.04.2022 do godz. 13:00

    7.

    Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

    09.05.2022

    godz. 7:00

    13.05.2022

    godz. 15:00

    8.

    Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

    16.05.2022

    godz. 7:00

    17.05.2022

    godz. 15:00

    9.

    Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
    w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

    18.05.2022

    godz. 13:00

    10.

    Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

    18.05.2022

    godz. 7:00

    19.05.2022

    godz. 15:00

    11.

    Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

    20.05.2022

    godz. 13:00

     

    § 3. Wzory dokumentów stosowanych przy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 15/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 27 stycznia 2022r.

    1.     Wzory dokumentów dostępne są w szkole i na stronie  szkoły.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    § 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

    Dyrektor szkoły - Magdalena Deszczka