• REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

     

    1.  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz rodzice.
    2. W bibliotece obowiązuje cisza.
    3. Do biblioteki nie można wnosić posiłków ani ich spożywać.
    4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, ale tylko jedną lekturę.
    5. Wypożyczona lekturę można zatrzymać na okres dwóch tygodni.
    6. Każdą inną pozycję można zatrzymać na jeden miesiąc.
    7. W uzasadnionych przypadkach dokonuje się prolongaty terminu zwrotu na okres nie dłuższy niż jeden dzień.
    8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
    9. Szanuj wypożyczoną książkę. Za zniszczoną książkę odpowiada czytelnik.
    10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
    11. Do półek z książkami można podchodzić po uzyskaniu zezwolenia.
    12. Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone w terminie podanym przez bibliotekarza.
    13. Uczniowie, którzy nie zwrócą z końcem roku szkolnego książek do biblioteki, nie mogą w następnym roku szkolnym korzystać z wypożyczalni do momentu ich zwrotu.
    14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.