•  

      NAUCZYCIELE UCZĄCY W PSPNR2 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      Dyrektor szkoły - Magdalena Deszczka
      Wicedyrektor - Magdalena Gregorczyk

      Wychowawczyni oddziału przedszkolnego 5-6 latki
      Karolina Łukaszewska

      Wychowawczyni oddziału przedszkolnego 3-4 latki
      Bożena Kalbarczyk

      Wychowawczyni oddziału przedszkolnego
      Katarzyna Lepa

      Wychowawczyni klasy II
      Aneta Jaroszek-Grabowska
      Wychowawczyni klasy III
      Joanna Hensoldt
      Wychowawczyni klasy I
      Wiesława Warchoł
      Nauczyciel historii, języka angielskiego, wos, wychowawca klasy V- Lidia Warchoł

      Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz,

      wychowawca klasy VII - Renata Gałczyńska-Smal

      Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel pływania,

      wychowawca klasy VIII- Beata Krawczyk

      Nauczyciel matematyki i informatyki,

      wychowawca klasy IV - Jacek Kustra

      Nauczyciel religii - Anna Iwańska
      Nauczyciel doradztwa zawodowego-
      Anna Dąbrowska
      Nauczyciel języka niemieckiego
      Paulina Tumidajewicz

      Nauczyciel geografii - Jolanta Wawer

      Nauczyciel chemii
      Edyta Rutkowska-Ferchichi

      Nauczyciel fizyki
      Anna Pietrzak

      Nauczyciel biologii
      Lidia Jurek

         
      Pedagog szkolny
      Aldona Jaworowska
         
      Nauczyciel współorganizujący
      Aleksandra Tomczyk

      Nauczyciel terapeuta
      Marta Olejarczyk

      Sekretarka szkolna
      Renata Pawłowska
      Nauczyciel muzyki - Anna Kuczmera
      Psycholog szkolny- Anna Pasek
        Nauczyciel EDB- Karol Śmietanka
      Pedagog specjalny - Anna Wrześniak
      Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
      -Marta Rusek