• Aktywna tablica – harmonogram

     • PLAN DZIAŁAŃ W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

       W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 w Pionkach

       

      1. GRUDZIEŃ 2021 - Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora: Jacek Kustra- koordynator zespołu, Magdalena Gregorczyk – uczestnik zespołu, Beata Krawczyk- uczestnik zespołu, Aneta Jaroszek-Grabowska – uczestnik zespołu, Lidia Warchoł – uczestnik zespołu.
      2. STYCZEŃ 2022 - Stworzenie zakładki” Aktywna Tablica” na stronie internetowej szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu: Magdalena Gregorczyk, wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu.
      3. NA BIEŻĄCO- Wykorzystanie TIK na zajęciach w ramach różnych przedmiotów: wszyscy nauczyciele.
      4. MARZEC 2022 - Szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi i aplikacji: Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu, Wydawnictwo Nowa Era.
      5. MAJ 2022 - Przeprowadzenie lekcji otwartych:  Aneta Jaroszek-Grabowska, Lidia Warchoł, Jacek Kustra.
      6. MAJ 2022 - Przygotowanie scenariuszy lekcji: Aneta Jaroszek-Grabowska, Lidia Warchoł.
      7. Udział nauczycieli w lekcjach otwartych - na bieżąco zgodnie z przyjętymi terminami realizacji lekcji otwartych: wchodzący w skład zespołu.
      8. Udział w szkoleniach zewnętrznych w ramach TIK: wchodzący w skład zespołu.
      9. CZERWIEC 2022 - Podsumowanie realizacji zadań programu Aktywna Tablica: Koordynator programu.